O mne
Audit a ostatné uisťovacie služby
Ekonomické poradenstvo, účtovníctvo
         a lektorská činnosť
Správa o transparentnosti
Kontakt
Referencie
ŽOS Vrútky a.s.
ŽOS-TRADING s.r.o.
ŽOS-EKO, s.r.o.
UTAR-Technologické centrum, spol. s r.o.
Mesto Brezno
NOVAMED, spol. s r.o.
Radvanská lekáreň, spol. s r.o.
Cestné stavby, a.s. Banská Bystrica
emTrade a.s.
Audit - Grácia s.r.o.
domov napíšte nám site map
 Ekonom. poradenstvo, účtovníctvo a lektorská činnosť
 V snahe pomôcť klientovi v rozhodovacom a riadiacom procese ponúkam klientovi aj ekonomické, účtovné  poradenstvo a lektorskú činnosť. 
 Využitím týchto služieb klient získa profesionálne vedenie účtovníctva, návrhy riešení, ktoré napomôžu k  zvýšeniu úspešnosti a dynamickému rozvoju firmy.
 


Copyright © 2009