O mne
Audit a ostatné uisťovacie služby
Ekonomické poradenstvo, účtovníctvo
         a lektorská činnosť
Správa o transparentnosti
Kontakt
domov napíšte nám site map
 Ekonom. poradenstvo, účtovníctvo a lektorská činnosť
 V snahe pomôcť klientovi v rozhodovacom a riadiacom procese ponúkam klientovi aj ekonomické, účtovné  poradenstvo a lektorskú činnosť. 
 Využitím týchto služieb klient získa profesionálne vedenie účtovníctva, návrhy riešení, ktoré napomôžu k  zvýšeniu úspešnosti a dynamickému rozvoju firmy.
 


Copyright © 2009