O mne
Audit a ostatné uisťovacie služby
Ekonomické poradenstvo, účtovníctvo
         a lektorská činnosť
Správa o transparentnosti
Kontakt
domov napíšte nám site map
 O mne
Som auditorom SKAu, fyzická osoba, číslo licencie SKAu 509, zápis v zozname audítorov dňa 9.12.1994.


 Copyright © 2009