O mne
Audit a ostatné uisťovacie služby
Ekonomické poradenstvo, účtovníctvo
         a lektorská činnosť
Správa o transparentnosti
Kontakt
Referencie
ŽOS Vrútky a.s.
ŽOS-TRADING s.r.o.
ŽOS-EKO, s.r.o.
UTAR-Technologické centrum, spol. s r.o.
Mesto Brezno
NOVAMED, spol. s r.o.
Radvanská lekáreň, spol. s r.o.
Cestné stavby, a.s. Banská Bystrica
emTrade a.s.
Audit - Grácia s.r.o.
domov napíšte nám site map
 O mne
Som auditorom SKAu už viac ako 20 rokov. Som fyzická osoba, číslo licencie SKAu 509, zápis v zozname audítorov dňa 9.12.1994.


 Copyright © 2009