O mne
Audit a ostatné uisťovacie služby
Ekonomické poradenstvo, účtovníctvo
         a lektorská činnosť
Správa o transparentnosti
Kontakt
Referencie
ŽOS Vrútky a.s.
ŽOS-TRADING s.r.o.
ŽOS-EKO, s.r.o.
UTAR-Technologické centrum, spol. s r.o.
Mesto Brezno
NOVAMED, spol. s r.o.
Radvanská lekáreň, spol. s r.o.
Cestné stavby, a.s. Banská Bystrica
emTrade a.s.
Audit - Grácia s.r.o.
domov napíšte nám site map
 O mne
Som auditorom SKAu už viac ako 20 rokov. Som fyzická osoba, číslo licencie SKAu 509, zápis v zozname audítorov dňa 9.12.1994.


 Čo robím
Poskytujem klientom odborné služby v snahe prispieť k dosahovaniu ich operatívnych, krátkodobých i dlhodobých cieľov. Činnosť je zameraná na:
  • auditorské a ostatné uisťovacie služby
  • ekonomické poradenstvo, účtovníctvo a lektorskú činnosť

Mojim cieľom je

  • byť profesionálna pri poskytovaní služieb, budovať vzťahy na báze diskrétnosti, dôvery a dlhodobej spolupráce
  • spoľahlivo a komplexne uspokojiť požiadavky a potreby klienta
  • systematické a kontinuálne vzdelávanie, ktoré je základom a predpoklaom pre môj ďalší rast a rozvojCopyright © 2015